Obchodné podmienky

1 Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na nasledujúcich stranách nájdete obchodné podmienky spoločnosti Don’t Panic s.r.o, s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.skafander.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

Don’t Panic s.r.o.
Jablonec 110
900 86
Slovenská republika

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 139219/B

IČO: 52 538 176

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax číslo: 02/58272 170
email: ba@soi.sk

2 Ochrana osobných údajov a registrácia

2.1 Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke www.skafander.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.1.1 Nákup bez registrácie

Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko • dodaciu a fakturačnú adresu • telefonický kontakt • e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

2.1.2 Nákup s registráciou

Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke www.skafander.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Registráciou ušetríte pri ďalších objednávkach čas, keďže svoje údaje budete mať dopredu vyplnené a taktiež získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

2.2 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta, GLS Slovakia a iné doručovateľské služby.

Spoločnosť Don’t Panic s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www.skafander.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Všetky materiály a informácie na stránkach www.skafander.sk sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti Don’t Panic s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti Don’t Panic s.r.o.

3 Ceny a poplatky

Spoločnosť Don’t Panic s.r.o. nie je platcom DPH. Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.skafander.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. V prípade dobierky do Českej republiky sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu EUR/CZK.

4 Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www.skafander.sk.

Telefonické objednávanie nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.
Pri objednávaní cez internetovú stránku www.skafander.sk môžete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie.

Vytvorenie objednávky pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

5 Spôsob platby

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:
na dobierku, alebo úhradou vopred na účet.

5.1 Na dobierku

Platba a doručenie na dobierku sú možné iba na území Slovenskej a Českej republiky. Objednávku zaplatíte pri jej doručení na adresu alebo vyzdvihnutí na pošte.
Poštovné a balné v rámci SR je 4,50 EUR; pri nákupe nad 60,00 EUR ho máte úplne zadarmo. Cena dobierky do Českej republiky cez služby Zásielkovne je 6,00 EUR.

5.2 Vopred na účet

Svoju objednávku môžete uhradiť aj vopred, prevodom na účet. Pri zvolení tejto varianty vám budú platobné údaje zaslané mailom a objednávka vybavená po pripísaní platby na účet.

6 Spôsob dopravy / prevzatia tovaru

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.skafander.sk vám môže byť doručený viacerými spôsobmi:

  • prostredníctvom služieb Slovenskej pošty – doručenie na poštu/na adresu
  • do Českej republiky cez služby Zásielkovne na odberných miestach

6.1 Doručenie na adresu

Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “doručenie na adresu,” bude vám objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poštovné a balné pri platbe na dobierku je  4,50 EUR, pri platbe vopred na účet 3,00 EUR. Pri nákupe nad 60,00 EUR ho máte v oboch prípadoch úplne zadarmo.

Pri tomto spôsobe dopravy vám balíček prinesie poštár na vami uvedenú adresu. V prípade, že vás nezastihne, zásielka bude uložená na príslušnej pošte. Ak ste si objednali tovar na dobierku, pri prevzatí platíte celú sumu – cenu za objednaný tovar spolu s poštovným a balným. Ak ste objednávku ohradili vopred, balíček si len prevezmete.

7 Expedovanie objednávok a dodacie podmienky (SR, kuriér SR a ČR)

7.1 Všeobecné dodacie podmienky

Spoločnosť Don’t Panic s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar dohodnutým osobným odberom, je spoločnosť Don’t Panic s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

Expedovanie objednávok a vybrané dodacie podmienky sa líšia v závislosti od spôsobu a miesta doručenia:

  • doručovanie Slovenskou poštou na území SR
  • doručovanie do Českej republiky

Presné podmienky expedovania pre jednotlivé prípady nájdete popísané nižšie.

7.2 Balenie objednávok

Podľa charakteru / značky objednaného tovaru vám ho zabalíme buď do špeciálneho autorského balenia alebo do plastového uzatvárateľného vrecka a následne vložíme do kartónovej krabice, obálky, alebo bieleho plastového vrecka.

7.3 Rozdelenie objednávky – expedovanie a poštovné

Ak Vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet.
V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe Vášho priania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

7.4 Potvrdenie o expedovaní objednávky

Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.5 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky

Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu alebo nás.

7.6 Expedovanie objednávok podľa spôsobu a miesta doručenia

7.6.1 Expedovanie objednávok doručovaných SLOVENSKOU POŠTOU v rámci SR

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť Don’t Panic s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

7.6.2 Expedovanie objednávok doručovaných do ČR

Pri objednávke tovaru s doručením do Českej republiky je možné tovar zaplatiť vopred alebo pri prebratí na dobierku.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť Don’t Panic s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného prepravnou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavineného prepravnou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

8 Záručná doba

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na mailovú adresu info@skafander.sk

9 Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

9.1 Výmena tovaru

Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 30 dní od jeho kúpy.

9.1.1 Podmienky výmeny

• tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
• k výmene tovaru potrebujete pôvodné balenie
• v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebraná

9.1.2 Postup pri výmene – zákazník

• odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku)
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

Don’t Panic s.r.o.
Monika Kubičáková
Jablonec 110
900 86
Slovenská republika

• k výmene tovaru budete potrebovať doklad o zaplatení, alebo kópiu dokladu o zaplatení

• skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku, nepoškodený, s pôvodným obalom

• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj doklad o zaplatení (kópiu dokladu o zaplatení) a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene

9.1.3 Postup pri výmene – poskytovateľ

• prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte
• v prípade, že požadujete vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, doporučený list alebo balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu

9.1.4 Postup pri výmene – špeciálne prípady

V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu info@skafander.sk.

9.2 Vrátenie tovaru

Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.skafander.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť toto právo, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na info@skafander.sk alebo v listinnej podobe na adresu Don’t Panic s.r.o., Monika Kubičáková, Jablonec 110, 900 86, Slovenská republika spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru

• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný, v pôvodnom obale
• v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.2.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník

• tovar, ktorý chcete vrátiť, prineste osobne do sídla SOSA, budova FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava (prízemie bloku D) alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

Don’t Panic s.r.o.
Monika Kubičáková
Jablonec 110
900 86
Slovenská republika

• k vráteniu tovaru budete potrebovať doklad o zaplatení, alebo kópiu dokladu o zaplatení

• skontrolujte, či je tovar v poriadku, nepoškodený, s pôvodným obalom

• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy

9.2.3 Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ

• skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
• ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
• platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru. V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť Don’t Panic s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

9.3 Reklamácia tovaru

9.3.1 Základné informácie

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.skafander.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je Don’t Panic s.r.o., Jablonec 110, 900 86, Slovenská republika.

V prípade, že máte záujem reklamovať tovar osobne, je potrebné sa dostaviť do sídla SOSA v budove FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava – prízemie bloku D. Nezabudnite si so sebou vziať aj doklad o zaplatení vzťahujúci sa k reklamovanej položke.
Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru bežným používaním, nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

9.3.2 Podmienky reklamácie

• oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu
• v prípade reklamácie nepotrebujete pôvodné balenie
• tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebraná

9.3.3 Postup pri reklamácii – zákazník

• odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku)
• adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

Don’t Panic s.r.o.
Monika Kubičáková
Jablonec 110
900 86
Slovenská republika

• k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení

• skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, bez obalu

• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady

• v prípade, že nám posielate tovar na reklamáciu poštou, je lepšie, ak nás dopredu informujete na adrese: info@skafander.sk

9.3.4 Postup pri reklamácií – poskytovateľ

Poštou
• na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
• po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
• písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
• opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
• tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus osobne na mieste, alebo vám ho zašleme späť na naše náklady,
• v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

10 Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu info@skafander.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@skafander.sk

11 Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.1.2017

Spoločnosť Don’t Panic s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.skafander.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.